Brf Enskede

Gården som tidigare använts av ett dagis rustades upp från grunden. Sliten asfalt byttes ut till vacker smågatsten, klassiskt gårdsgrus och härlig gräsmatta. Ett generöst trädäck fick inramning av spaljé och Avenboks-häck mot intilliggande grannfastighet. Längs entrésidan mot gatan planterades en tålig häck av Måbär. Med en grund av tidlösa och hållbara material kan gården fyllas på med växter och detaljer.