Brf Liljeholmen

Oregelbunden natursten mjukar upp den strama stilen med låga buxbomshäckar. En pergola skapar silande skugga med ett rofyllt vattenporl i blickfång som ger medelhavskänsla. I den tomma planteringsytan kommer perenner bjuda på blomning från vår till höst. Under valvet vid gårdsentrén ställdes växtskärmar med murgröna och ett stråk av infälld kullersten. Arbetet är gjort av Lawab, som alltid med hög kvalitet.